Spółki

Biuro rachunkowe Contables Łódź wspiera przedsiębiorców podczas zakładania i rejestracji spółek.

Spółka handlowa jest formą współdziałania wyłącznie w celu zarobkowym. Spółka, to co najmniej dwa podmioty, które funkcjonują na mocy zawartej umowy, regulowanej kodeksem spółek handlowych. Spółki, ze względu na rodzaj konsolidacji mogą być osobowe lub kapitałowe. W Polsce od 15 września 2000 r. KSH reguluje wszystkie kwestie dotyczące funkcjonowania spółek. Dotyczy to wszystkich rodzajów spółek, które są wyróżnione w KSH: spółki komandytowe, spółki partnerskie, spółki jawne, spółki kapitałowe, spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialności.

Świadczymy usługi z zakresu zakładania i rejestracji spółek, oferujemy pomoc w zakładaniu spółek handlowych

Image

proces zakładania
Spółki

Przygotowanie i sporządzenie umowy zgodnej z KSH
Podpisanie i rejestracja umowy u notariusza z udziałem podmiotów
Przygotowanie dokumentów oraz rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)
Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R)