Pracownicy

Prawdziwym skarbem każdej firmy jest kapitał ludzki. Wykwalifikowany i doświadczony personel jest dźwignią sukcesu. Dzięki nim pracodawca zyskuje kompleksowy obraz swojej firmy.

Prowadzimy dokumentację kadrową i sporządzamy rozliczenia pracowników dużych i małych firm

Image

obsługa kadrowa

Prowadzenie kompletnych akt osobowych pracownika
Przygotowanie dokumentów dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy
Zadbanie o wszelkie kwestie kalendarza pracowniczego, szczególnie urlopów wypoczynkowych, chorobowych czy macierzyńskich oraz innych spraw z tym związanych
Dopilnowanie rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP
Sporządzanie kompleksowej dokumentacji pracowników
Opracowanie i wykonanie regulaminów wewnętrznych tj. regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych potrzebnych instrukcji
Prowadzenie zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontrakty menadżerskie)
Obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS

obsługa płacowa

Wykonanie list płac z umów o pracę
Utworzenie list płac z umów cywilnoprawnych
Sporządzanie druków do ZUS
Wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach
Przygotowanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych DRA oraz imiennych raportów miesięcznych do ZUS (pełna obsługa programu PŁATNIK)
Sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników (PIT-11)
Wykonanie całorocznego obliczenia podatku (PIT – 4R)