Finanse

Usługi finansowe to usługi sektora finansowego, które polegają na inwestowaniu lub pozyskiwaniu środków pieniężnych. W kategorii usług finansowych znajduje się również zapewnienie odpowiedniego przepływu środków pieniężnych. Z usług finansowych mogą korzystać zarówno klienci indywidualni, przedsiębiorcy oraz inne podmioty.

Biuro Contables to także wszelka pomoc w zakresie pozyskiwania źródeł kapitału

Image

przygotowanie niezbędnej dokumentacji do kredytów bankowych i umów leasingowych

Skuteczna i efektywna analiza zapotrzebowania na środki finansowe
Propozycje rozwiązań oraz przygotowanie wniosków
Stworzenie i przygotowanie business planu
Przygotowanie dokumentów dodatkowych

analizy
finansowe

Business plan
Prognozy: bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych
Analiza wskaźnikowa